ШУУД ЭФИР

МАНАЙ ДЭЛГЭЦЭЭР

17:00 Хүүхэлдэйн кино
17:30 Зар сурталчилгаа
17:40 "Жиргэдэг өндөг" Хүүхдийн нэвтрүүлэг
18:30 "Таныг сонсоё” шууд нэвтрүүлэг
19:00 ”Дархан зууч” vл хөдлөх хөрөнгийн сурталчилгаа
19:10 ”Cocktail talk show” нэвтрүүлэг
20:00 ОАУСКино
21:00 ”DBS News” Мэдээллийн хөтөлбөр
21:30 ”Сайн хөрш” нэвтрүүлэг /2/
22:00 Уран сайхны кино
23:30 ”DBS News” Мэдээллийн хөтөлбөр
00:00 Эфир хаах
17:00 Хvvõýëäýéí êèíî
17:30 Зар сурталчилгаа
17:40 ”Бид 5-р ангийнхан” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
18:10 ”Иргэдийн төлөөлөгч ярьж байна” шууд ярилцлага
19:00 ”Дархан зууч” vл хөдлөх хөрөнгийн сурталчилгаа
19:10 ”Амьдралын хуудсууд” хөрөг нэвтрүүлэг
20:00 ÎÀÓÑÊино
21:00 ”DBS News” мэдээллийн хөтөлбөр
21:30 Çàð ñóðòàë÷èëãààíû öàã
21:40 Óðàí ñàéõíû êèíî
23:30 ”DBS News”ìýäýýëëèéí õºòºëáºð
00:00 Эфир хаах
17:00 Хvvõýëäýéí êèíî
17:30 Зар сурталчилгаа
17:40 ”Áèä 5-ð àíãèéíõàí” òàíèí ìýäýõ¿éí íýâòðvvëýã
18:10 “Иргэний танхим сонсож байна” ярилцлага /шууд/
19:00 ”Дархан зууч” vл хөдлөх хөрөнгийн сурталчилгаа
19:10 “Хүүхдийн сэтгэлд хүрэх төм зам” нэвтрүүлэг
20:00 ÎÀÓÑÊино
21:00 ”DBS News” ìýäýýëëèéí õºòºëáºð
21:30 "Сайн хөрш" нэвтрүүлэг /3/
22:20 Óðàí ñàéõíû êèíî
23:50 ”DBS News” ìýäýýëëèéí õºòºëáºð
00:20 Эфир хаах
17:00 Хvvõýëäýéí êèíî
17:30 Зар сурталчилгаа
17:40 ”Áèä 5-ð àíãèéíõàí” танин мэдэхvйн нэвтрүүлэг
18:10 "Сумын засаг дарга ярьж байна" сумдаас бэлтгэв
19:10 ”Дархан зууч” vл хөдлөх хөрөнгийн сурталчилгаа
19:20 "Эмчийн цаг" эрүүл мэндийн хөтөлбөр
19:50 Зар сурталчилгаа
20:00 ÎÀÓÑÊино
21:00 ”DBS News” ìýäýýëëèéí õºòºëáºð
21:30 ”ñàéí õºðø”
22:10 Óðàí ñàéõíû êèíî
23:30 ”DBS News” ìýäýýëëèéí õºòºëáºð
00:00 Эфир хаах
17:00 Хvvõýëäýéí êèíî
17:30 Зар сурталчилгаа
17:40 ”Бид 5-р ангийнхан” танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
18:10 ”Сайн мөрийн ерөөл” хөрөг нэвтрүүлэг
19:00 ”Дархан зууч” vл хөдлөх хөрөнгийн сурталчилгаа
19:10 ”Дархан хотоо хөгжvvлье” ярилцлага
19:50 Зар сурталчилгаа
20:00 ОАУСКино
21:00 ”DBS News” мэдээллийн хөтөлбөр
21:30 ”Хуулийн цаг” нэвтрүүлэг
22:00 Óðàí ñàéõíû êèíî
23:30 ”DBS News” мэдээллийн хөтөлбөр
00:00 Эфир хаах
17:00 Хvvõýëäýéí êèíî
18:30 ”Жиргэдэг өндөг” хүүхдийн нэвтрүүлэг /10 жилийн 1-р сургууль/
19:10 ”Дархан зууч” vл хөдлөх хөрөнгийн сурталчилгаа
19:20 ”Иргэдийн төлөөлөгч ярьж байна” шууд ярилцлага
19:50 ”Эмчийн цаг” /чихрийн шижин/ нэвтрүүлэг
20:10 ОАУСКино
21:00 ”Урилгагүй зочин” нэвтрүүлэг
21:30 ”Сэтгүүлчийн цаг”ток шоу
22:10 Óðàí ñàéõíû êèíî
00:00 Эфир хаах
17:00 Хvvõýëäýéí кино
18:30 ”Аян замын тэмдэглэл” давталт
19:10 ”Дархан зууч” vл хөдлөх хөрөнгийн сурталчилгаа
19:20 ”Хуулийн цаг” шууд нэвтрvvлэг
19:50 ”Кино үзвэрийн түүх” архиваас
20:10 ОÀÓÑÊино
21:00 ”7 хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр
21:40 ”Ажил сайн уу” нэвтрүүлэг
22:20 Уран сайхны кино
23:40 ”7 хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир хаах

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ТВ ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА

ХАРИЛЦАГЧ ТҮНШҮҮД